AK66 6el 6M – 6m boom

Na stanowisku pomiarowym 7m nad ziemią.
AK66 Janusza SP2GJV